Mechanik Samochodowy w marce Renault

Renault

Karlik Spółka z o.o. zatrudni:

Mechanika Samochodowego

 

Do podstawowych zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy między innymi:

 • Naprawa oraz przeglądy okresowe samochodów wg zaleceń producenta;
 • Weryfikacja uwag zgłaszanych przez Klientów;
 • Diagnozowanie usterek zgłaszanych przez Klientów wg dokumentacji producenta;
 • Dbanie o jakość wykonywanych prac;

Kandydat powinien posiadać:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Chęć do nauki i zdobywania nowych umiejętności;
 • Zaangażowanie, sumienność i staranność przy wykonywaniu powierzonych zadań;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Umiejętność pracy w zespole, nastawienie na wspólny cel;

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę;
 • Terminowe wynagrodzenie;
 • Własne stanowisko pracy, dostęp do najnowszych narzędzi diagnostycznych
 • Bezpłatną opiekę medyczną dla Pracownika z możliwością rozszerzenia pakietu na członków Rodziny, Ubezpieczenie na życie, MultiSport;
 • Możliwość najmu samochodu na preferencyjnych warunkach
 • Na co dzień pracujemy w przyjaznej atmosferze, opartej na wzajemnej współpracy;

 

Aplikację prosimy wysyłać na adres: e-mail: rkarlikpraca@karlik.poznan.pl

Kandydatów prosimy o dopisanie klauzuli:
Jeśli chcesz:

 • aby po zakończeniu rekrutacji Twoja aplikacja pozostała w bazie danych kandydatów do pracy Karlik spółka z o.o. w celu innych rekrutacji, zamieść w swoich dokumentach aplikacyjnych poniższą zgodę:

„Wyrażam zgodę dla Karlik spółka z o.o. na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych procesów rekrutacji”.

 • aby Twoja aplikacja była przekazana do naszych spółek powiązanych tj. Grupa Karlik SP. J., Karlik SP. J., M. Karlik Sp. K., Firma Karlik Sp. J, zamieść w swoich dokumentach aplikacyjnych poniższą zgodę:

„Wyrażam zgodę na przekazanie mojej aplikacji do spółek powiązanych tj. Grupa Karlik Sp. J, Karlik SP. J., M. Karlik Sp. K., Firma Karlik SP. J. w celu przetwarzania moich danych osobowych, w tym danych kontaktowych, dla ich procesów rekrutacji”.

Informacja o ochronie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Karlik sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kaliska 28 w Poznaniu. Jesteśmy dostępni pod adresami e-mail lub numerami telefonów podanych na naszej stronie internetowej. Kontakt do inspektora ochrony danych: iodo.kontakt@karlik.poznan.pl
 2. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszej rekrutacji i zawarcia stosownej umowy2. Jeśli przekazują nam Państwo więcej danych niż te, które wynikają z treści ogłoszenia lub przepisów prawnych, robią to Państwo dobrowolnie co zostanie przez nas uznane za zgodę3 na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można cofnąć w dowolnym czasie. Będziemy przechowywać Państwa dane na potrzeby innych rekrutacji w przypadkach, w których udzielą nam Państwo w tym celu odrębnej zgody. Ta zgoda również może zostać wycofana w dowolnym czasie4 .

Przekazanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne. W przypadku pozostałych danych ich przekazanie jest dobrowolne. Dane nie podlegają przetwarzaniu w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

 1. Będziemy przekazywać dane osobowe podmiotom pomagającym nam w realizowaniu ww. celu (np. portale z ogłoszeniami o pracę, firmy świadczące usługi IT i dostawcy takich usług) oraz w razie takiej konieczności uprawnionym organom państwowym.
 2. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa odrębnej zgody na udział w innych procesach rekrutacji, Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 12 miesięcy.
 3. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; usunięcia danych osobowych; cofnięcia zgody w przypadku jej udzielenia co jednak nie wpływa na okres przed jej cofnięciem; wniesienia skargi do Prezesa UODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. W celu zrealizowania swoich praw prosimy o kontakt.

———————–

1.Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: Kp) oraz  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej ;

2.Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; Powyższe dotyczy także odpowiednio przepisów cywilnoprawnych w związku z zawieraniem umów innych niż umowy o pracę np. umowy zlecenia lub o dzieło lub o świadczenie usług.

3.Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO;

4.Art. 6 ust. 1 lit a RODO;